1

Na zakazanom sastanku kliknite na informacije o sastanku.

2

Kartica "Informacije o sastanku" prikazuje sledeće:

 • Kopiraj informacije o sastanku

 • "Opšte"

 • Kartica "Bezbednost "

3

Na kartici "Opšte " možete da delite informacije o sastanku na sledeće načine:

 • Kliknite na "Kopiraj vezu do sastanka " da biste samo kopirali vezu do sastanka.

 • Kliknite desnim tasterom miša na URL i kliknite na "Kopiraj ".
4

Kartica "Bezbednost" prikazuje bezbednosne informacije i ako je sastanak šifrovani sastanak.

5

Bezbednosne informacije možete da delite na sledeće načine:

 • Kliknite na bezbednosni kôd da biste kopirali.
 • Saopštite ovaj kôd svim učesnicima, bilo usmeno ili u poruci izvan aplikacije.
1

Na zakazanom sastanku dodirnite padajuću strelicu pored imena sastanka na vrhu ekrana.

2

Na kartici "Opšte " možete da delite informacije o sastanku sa drugima na jedan od sledećih načina:

 • DodirniteSharea zatim odaberite način na koji želite da delite informacije.
 • DodirniteCopy linkpored veze za sastanak i nalepite vezu u poruku aplikacije Webex ili e-poštu.
3

Kartica "Bezbednost" prikazuje bezbednosne informacije i ako je sastanak šifrovan.

4

Možete da delite bezbednosni kôd sa drugima ako želite da se uverite da je sastanak bezbedan.

 • Dugo pritisnite bezbednosni kôd da biste ga kopirali, a zatim ga nalepite u poruku ili e-poštu.
 • Saopštite ovaj kôd svim učesnicima, bilo usmeno ili u poruci izvan aplikacije.

Pitajte sve učesnike sastanka da li vide isti bezbednosni kôd. Učesnici koji ne vide isti kôd, možda će morati da se ponovo pridruže sastanku.