Преместване на участник в лобито

Можете да преместите всеки участник във фоайето, с изключение на презентатора. Лицето с водеща роля не може да бъде преместено във фоайето, дори и да не споделя в момента.

Можете да преместите всеки брой участници в събранието във фоайето. Общият брой на участниците в срещата и тези в лобито не може да надвишава капацитета на Вашия план за срещи. Например, за планове, които позволяват 1000 души, можете да имате 100 души във фоайето и 900 души в събранието или 500 души във фоайето и 500 души в събранието и т.н.

1

От контролите за събрания изберете Участници, за да отворите панела "Участници".

2

Щракнете с десния бутон върху името на участника , след което щракнете върху Преместване във фоайето.

Ще видите известие в панела "Участници", че тези участници са в лобито.


 

Когато участник бъде преместен във фоайето, те не могат да чуят или видят споделеното съдържание или да взаимодействат с някого в събранието, подобно на задържането му, докато не бъдат върнати в събранието от домакина.

Прием на участници от лобито в срещата

1

Когато сте готови да освободите хората от лобито, кликнете върху известието и изберете кого да си признаете.

2

В Изчакване за присъединяване направете едно от следнитенеща:

  • За да приемете отделни потребители или потребители на видео устройства, поставете отметка в квадратчето до имената им и изберете Приеми.

  • За да признаете всеки, който чака, поставете отметка в квадратчето Влизане и изберете Приеми.

Ограничения

Лобито за потребители, които се присъединяват от видео устройства в webex сайтове, оторизирани от FedRAMP.

Не можете да местите участници във фоайето, ако:

  • Присъединен от WBS39.3 или по-ранни Webex срещи за мобилни приложения.

  • Присъединен от екипите за уеб сайтове на Cisco.

  • Присъединени от видео устройство, регистрирано в облака.

  • В момента има водеща роля.

  • В момента се използва функцията за техническа поддръжка на повиквания от събранието.