Отидете в Teams, изберете екипа и изберете Членове. Щракнете с десния бутон върху записа на лицето, което искате да премахнете, и изберете Премахване от екип. След това изберете OK.

Отидете в Teams, изберете екипа и изберете Членове. След това щракнете върху Още до името на човека, което искате да премахнете, и изберете Премахване от Екип .

1

Отидете на Съобщения и докоснете Екипи.

2

Изберете екипа и докоснете Членове на екипа. След това докоснете човека, който искате да премахнете, и изберете Премахване от Екип.

1

Отидете на Съобщения и докоснете Екипи.

2

Изберете екипа и докоснете Членове на екипа. След това докоснете човека, който искате да премахнете, и изберете Премахване.

Отидете в Teams, изберете екипа и изберете Членове. След това щракнете до името на човека, което искате да премахнете, и изберете Премахване от Team .