Отидете на Екипи , изберете отбора и изберете членове . Щракнете с десния бутон върху записа на лицето, което искате да премахнете, и изберете Премахване от екипа . След това изберете ОК .

Отидете на Екипи , изберете отбора и изберете членове . След това щракнете Още до името на човека, който искате да премахнете, и изберете Премахване от екипа .

1

Отидете на съобщения и докоснете Екипи .

2

Изберете отбора и докоснете Членове на екипа . След това докоснете човека, който искате да премахнете, и изберете Премахване от екипа .

1

Отидете на съобщения и докоснете Екипи .

2

Изберете отбора и докоснете Членове на екипа . След това докоснете човека, който искате да премахнете, и изберете Премахнете .

Отидете на Екипи , изберете отбора и изберете членове . След това щракнете до името на човека, който искате да премахнете, и изберете Премахване от екипа .