Přejděte na Teams, vyberte tým a vyberte Členové. Klikněte pravým tlačítkem na položku osoby, kterou chcete odebrat, a vyberte Odebrat z týmu. Pak vyberte OK.

Přejděte na Teams, vyberte tým a vyberte Členové. Potom klikněte na Další vedle jména osoby, kterou chcete odebrat, a vyberte Odebrat z týmu.

1

Přejděte na Zprávy a klepněte na Teams .

2

Vyberte tým a klepněte na Členové týmu. Potom klepněte na osobu, kterou chcete odebrat, a vyberte Odebrat z týmu.

1

Přejděte na Zprávy a klepněte na Teams .

2

Vyberte tým a klepněte na Členové týmu. Potom klepněte na osobu, kterou chcete odebrat, a vyberte Odebrat.

Přejděte na Teams, vyberte tým a vyberte Členové. Poté klikněte vedle jména osoby, kterou chcete odebrat, a vyberte Odebrat z týmu.