Gå till Team , välj teamet och välj Medlemmar. Högerklicka på posten för den person som du vill ta bort och välj Ta bort från team. Välj sedan OK.

Gå till Team , välj teamet och välj Medlemmar. Klicka sedan på Mer bredvid personens namn som du vill ta bort och välj Ta bort från team.

1

Gå till Meddelanden och tryck på Team.

2

Välj teamet och knacka på Teammedlemmar. Knacka sedan på personen som du vill ta bort och välj Ta bort från team.

1

Gå till Meddelanden och tryck på Team.

2

Välj teamet och knacka på Teammedlemmar. Knacka sedan på den person som du vill ta bort och välj Ta bort.

Gå till Team , välj teamet och välj Medlemmar. Klicka sedan bredvid personens namn som du vill ta bort och välj Ta bort från team.