Przejdź do pozycji Zespoły, wybierz zespół, a następnie wybierz pozycję Członkowie. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis osoby, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie Usuń z zespołu. Następnie wybierz przycisk OK.

Przejdź do pozycji Zespoły, wybierz zespół, a następnie wybierz pozycję Członkowie. Następnie kliknij przycisk Więcej obok imienia i nazwiska osoby, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń z zespołu .

1

Przejdź do sekcji Wiadomości i dotknij pozycji Teams.

2

Wybierz zespół i stuknij opcję Członkowie zespołu. Następnie naciśnij osobę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń z zespołu.

1

Przejdź do sekcji Wiadomości i dotknij pozycji Teams.

2

Wybierz zespół i stuknij opcję Członkowie zespołu. Następnie naciśnij osobę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń.

Przejdź do pozycji Zespoły, wybierz zespół, a następnie wybierz pozycję Członkowie. Następnie kliknij obok imienia i nazwiska osoby, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń z zespołu.