Przejdź do Zespoły , wybierz zespół, a następnie wybierz Członkowie . Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję osoby, którą chcesz usunąć, i wybierz Usuń z zespołu . Następnie wybierz OK .

Przejdź do Zespoły , wybierz zespół, a następnie wybierz Członkowie . Następnie kliknij Więcej obok nazwiska osoby, którą chcesz usunąć, i wybierz Usuń z zespołu .

1

Przejdź do Wiadomości i dotknij Zespoły .

2

Wybierz zespół i dotknij Członkowie zespołu . Następnie dotknij osoby, którą chcesz usunąć, i wybierz Usuń z zespołu .

1

Przejdź do Wiadomości i dotknij Zespoły .

2

Wybierz zespół i dotknij Członkowie zespołu . Następnie dotknij osoby, którą chcesz usunąć, i wybierz Usuń .

Przejdź do Zespoły , wybierz zespół, a następnie wybierz Członkowie . Następnie kliknij obok nazwiska osoby, którą chcesz usunąć, i wybierz Usuń z zespołu .