עבור אל צוותים , בחר את הצוות ובחר חברים . לחץ לחיצה ימנית על הערך של האדם שברצונך להסיר ובחר הסר מהצוות . לאחר מכן, בחר אישור .

עבור אל צוותים , בחר את הצוות ובחר חברים . לאחר מכן, לחץ עוד ליד השם של האדם שברצונך להסיר, ובחר הסר מהצוות .

1

עבור אל העברת הודעות והקש צוותים .

2

בחר את הצוות והקש חברי צוות . לאחר מכן, הקש על האדם שברצונך להסיר ובחר הסר מהצוות .

1

עבור אל העברת הודעות והקש צוותים .

2

בחר את הצוות והקש חברי צוות . לאחר מכן, הקש על האדם שברצונך להסיר ובחר הסר .

עבור אל צוותים , בחר את הצוות ובחר חברים . לאחר מכן, לחץ ליד השם של האדם שברצונך להסיר, ובחר הסר מהצוות .