נכנסים לקבוצות , בוחרים את הצוות ובוחרים חברים. לחץ לחיצה ימנית על הערך של האדם שברצונך להסיר, ובחר הסר מהצוות. לאחר מכן, בחר אישור.

נכנסים לקבוצות , בוחרים את הצוות ובוחרים חברים. לאחר מכן, לחץ על עוד לצד שם האדם שברצונך להסיר, ובחר הסר מהצוות.

1

נכנסים לקטע הודעות ומקישים על 'צוותים '.

2

בוחרים את הצוות ומקישים על חברי הצוות. לאחר מכן, מקישים על האדם שרוצים להסיר ובוחרים באפשרות הסרה מהצוות.

1

נכנסים לקטע הודעות ומקישים על 'צוותים '.

2

בוחרים את הצוות ומקישים על חברי הצוות. לאחר מכן, יש להקיש על האדם שברצונך להסיר ולבחור באפשרות הסרה.

נכנסים לקבוצות , בוחרים את הצוות ובוחרים חברים. לאחר מכן, לחץ לצד שם האדם שברצונך להסיר ובחר הסר מהצוות.