Slido е наличен в Webex Meetings и Webex Webinars. Можете да използвате can Slido в Webex Meetings на версия 41.6 и по-нови сайтове и в Webex Webinars във версия версия 41.9 и по-нови сайтове. Slido анкети и въпроси и отговори в уебинарите са достъпни за до 10 000 посетители, докато викторините са налични за до 5 000 участници.

1

Придвижете се до менюто за хамбургер и кликнете върху Изтегляне на резултатите и вижте анализа.

За повече информация вижте Какво представляват анализи на събития.

2

За да изтеглите резултатите от анкетата, щракнете върху Експортиране > Изтегляне на експортиране и изберете данните за експортиране.

Например изберете Резултати от анкетата, за да видите общи резултати, или Резултати от анкета за потребител, за да видите как е гласувал всеки от участниците.

3

(По избор) Споделете Инфографиката и резултатите, които сте експортирали, с вашите участници.