Slido jest dostępne w Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynach. Jest również dostępny w Webex Events (nowy) dla planów o pojemności do 5,000 licencji hosta w wersji 41.9 i nowszych witrynach. Ta funkcja jest dostępna w niezależnym cyklu wydawniczym. Sprawdź status.webex.com/maintenance, kiedy będzie ona dostępna w Twojej witrynie. Aby znaleźć używana wersję, zobacz Znajdowanie numeru wersji Webex Meetings.

1

Przejdź do https://www.slido.com, kliknij Zaloguj się > Zaloguj się za pomocą Webex i wprowadź swojąnazwę użytkownika i hasło Webex.

2

Wybierz spotkanie lub wydarzenie, które chcesz udostępnić, i kliknij Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest analiza zdarzeń.

3

Kliknij Eksportuj > Pobierz eksport i wybierz dane do wyeksportowania.

Na przykład wybierz Wyniki ankiety, aby zobaczyć wyniki ogólne, lub Wyniki ankiety na użytkownika, aby zobaczyć, jak głosowali wszyscy uczestnicy.

4

(Opcjonalnie) Udostępnij wyeksportowane wyniki uczestnikom.