Slido jest dostępny w spotkaniach Webex i Webex Webinarach. Możesz używać can Slido na spotkaniach Webex w witrynach w wersji 41.6 i nowszych oraz w seminariach internetowych Webex w wersji wersji 41.9 i nowszych. Slido ankiety oraz pytania i odpowiedzi w seminariach są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, a quizy są dostępne dla maksymalnie 5000 uczestników.

1

Przejdź do menu hamburgerów i kliknij Pobierz wyniki i wyświetl statystyki.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to są analizy zdarzeń.

2

Aby pobrać wyniki ankiety, kliknij Eksportuj > Pobierz eksport i wybierz dane do wyeksportowania.

Na przykład wybierz Wyniki ankiety, aby zobaczyć wyniki ogólne, lub Wyniki ankiety na użytkownika, aby zobaczyć, jak każdy z uczestników głosował.

3

(Opcjonalnie) Udostępnij uczestnikom Infografiki i wyeksportowane wyniki.