Slido finns tillgängligt Webex Meetings . Du kan använda Slido i planer för upp till 10 000 användare i Webex Webinarspå version 41.9 och senarewebbplatser. Slido-omröstningar är tillgängliga för upp till 10 000 deltagare medan frågesporter är tillgängliga för upp till 5 000 användare.

1

Gå till https://www.slido.com, klicka på Logga in > logga in med Webexoch ange ditt Webex-användarnamn och -lösenord.

2

Välj det möte eller det webbsingar som du vill dela och klicka på Analyser.

För mer information, se Vad är händelseanalys.

3

Klicka > Hämta export och välj de data som ska exporteras.

Välj till exempel Omröstningsresultat för att se övergripande resultat eller Omröstningsresultat per användare för att se hur var och en av mötesdeltagarna känner sig bättre.

4

(Valfritt) Dela resultaten som du exporterade med dina deltagare.