Slido finns tillgängligt i Webex Meetings och Webex Webbsinglar. Du kan använda i Slido Webex Meetings på version 41.6 och senare webbplatser och i Webex Webinars på version 41.9 och senare. Slido Omröstningar Frågor och svar deltagare i webbsingar finns tillgängliga för upp till 10 000 deltagare medan frågor är tillgängliga för upp till 5 000 deltagare.

1

Navigera till hamburgermenyn och klicka på Hämta resultat och visa analyser.

För mer information, se Vad är händelseanalys.

2

För att hämta omröstningsresultat klickar du > Hämta export och väljer de data som ska exporteras.

Välj till exempel Omröstningsresultat för att se övergripande resultat eller Omröstningsresultat per användare för att se hur var och en av mötesdeltagarna känner sig bättre.

3

(Valfritt) Dela Infographics och resultat som du exporteras med dina deltagare.