Slido finns tillgängligt Cisco Webex Meetings version 41.6 och senare webbplatser. Funktionen är tillgänglig i en oberoende versionsperiod. Kontrollera status.webex.com/maintenance om den kommer att finnas tillgänglig på din webbplats. Du hittar versionen Webex Meetings du använder i Hitta ditt Cisco Webex Meetingsversionsnummer.

1

Gå till https://www.slido.com, klicka på Logga in > Logga in med Webex och ange dittWebex-användarnamn och -lösenord.

2

Välj det evenemang som du vill dela och klicka på Analyser.

För mer information, se Vad är Event Analytics.

3

Klicka på > Hämta export och välj de data som ska exporteras.

Välj till exempel Omröstningsresultat för att se övergripande resultat eller Omröstningsresultat per användare för att se hur var och en av mötesdeltagarna känner sig bättre.

4

(Valfritt) Dela resultaten som du exporterade med dina deltagare.