Slidoזמין בפגישות Webex ובסמינרים מקוונים של Webex.אתה משתמש ב- CAN Slido בפגישות Webex באתרים מגירסה 41.6 ואילך, ובסמינרים מקוונים של Webex באתרים מגירסה 41.9 ואילך. Slidoסקרים ושאלות ותשובות בסמינרים מקוונים זמינים עבור עד 10,000 משתתפים, בעוד שחידונים זמינים עבור עד 5,000 משתתפים.

1

נווט לתפריט ההמבורגר ולחץ על הורד תוצאות והצג את הניתוח.

לקבלת מידע נוסף, ראה מהם ניתוחאירועים.

2

כדי להוריד תוצאות סקר, לחץ על יצא > הורד ייצוא ובחר את הנתונים לייצוא.

לדוגמה, בחר תוצאות סקר כדי לראות את התוצאות הכוללות או תוצאות סקר לכל משתמש כדי לראות כיצד כל אחד מהמשתתפים הצביע.

3

(אופציונלי) שתף את האינפוגרפיקה והתוצאות שייצאת עם המשתתפים.