Тези конфигурации са достъпни както от уеб интерфейса на устройството, така и в API. Прочетете статията Разширени настройки за повече информация как да получите достъп до уеб интерфейса и да използвате API.

Когато уеб интерфейсът на устройството се отвори, конфигурирайте NetworkServices > WebSocket на FollowHTTPService. Тъй като WebSocket се основава на HTTP, настройте NetworkServices>HTTP>Mode на HTTP +HTTPS или HTTPS .

Прочетете xAPI през WebSocket Guide за повече подробности как да настроите WebSocket и как да използвате JSON-RPC обекти за предаване на API команди.

Обърнете се към API Справочник за пълно описание на самия xAPI.