Om du vill aktivera användningen av WebSocket måste du ställa in NetworkServices > WebSocket så att det följerHTTPService. Eftersom WebSocket bygger på HTTP måste du också ställa in NetworkServices > HTTP > -läge till HTTP+HTTPS eller HTTPS.

Dessa konfigurationer är tillgängliga både från enhetens webbgränssnitt och i API:et. Läs artikeln Avancerade inställningar för information om hur du får åtkomst till webbgränssnittet och använder API:et.

Det inbyggda API:et för ett rum eller en skrivbordsenhet kallas ofta xAPI.

Läs xAPI över WebSocket-guiden för information om hur du ställer in WebSocket och hur du använder JSON-RPC-objekt för att förmedla API-kommandon.

Se API-referensguide för en fullständig beskrivning av själva xAPI.