Dessa konfigurationer är tillgängliga både från webb gränssnittet på enheten och i API. Läs i artikeln avancerade inställningar om du vill veta mer om hur du får till gång till webb gränssnittet och använder API.

När webb gränssnittet för enheten öppnas konfigurerar du NetworkServices > WebSocket till FollowHTTPService. Eftersom WebSocket bygger på HTTP, ställer du in NetworkServices > http- > läge http + https eller https .

läs xAPI över websocket-guiden om du vill veta mer om hur du ställer in websocket och hur du använder JSON-RPC-objekt för att förmedla API kommandon.

Se API-referensguiden för en fullständig beskrivning av själva xAPI.