כדי לאפשר את השימוש בWebSocket, יש להגדיר את NetworkServices > WebSocket לFollowHTTPService. כמו כן, מכיוון שWebSocket מבוססת על HTTP, עליך להגדיר NetworkServices > מצב http > ל -http + https או https.

תצורות אלה זמינות הן מממשק האינטרנט של ההתקן והן בAPI. קרא את המאמר הגדרות מתקדמות לקבלת מידע כיצד לגשת לממשק האינטרנט ולהשתמש בAPI.

יליד API של חדר או מכשיר שולחן מכונה לעתים קרובות כמו xAPI.

קרא את xAPI על WebSocket מדריך לפרטים כיצד להגדיר את WebSocket, וכיצד להשתמש באובייקטים של JSON-RPC כדי להעביר פקודות API.

עיין במדריך העיון הAPI לתיאור מלא של הxAPI עצמה.