תצורות אלה זמינות הן מממשק האינטרנט של ההתקן והן בAPI. קרא את המאמר הגדרות מתקדמות לקבלת מידע נוסף אודות אופן הגישה לממשק האינטרנט והשתמש בAPI.

כאשר ממשק האינטרנט של ההתקן נפתח, יש להגדיר את NetworkServices > WebSocket לFollowHTTPService . מכיוון שWebSocket מבוססת על HTTP, הגדר את מצב NetworkServices > http > ל -http + https או https.

קרא את xAPI על WebSocket מדריך לקבלת פרטים נוספים על אופן הגדרת הWebSocket, וכיצד להשתמש באובייקטים של JSON-RPC כדי להעביר פקודות API.

עיין במדריך העיון הAPI לתיאור מלא של הxAPI עצמה.