Aby umożliwić korzystanie z WebSocket, należy ustawić NetworkServices > WebSocket na FollowHTTPService. Ponadto, ponieważ WebSocket opiera się na http, należy ustawić NetworkServices > HTTP > Mode na HTTP+HTTPS lub HTTPS.

Konfiguracje te są dostępne zarówno z poziomu interfejsu internetowego urządzenia, jak i w interfejsie API. Przeczytaj artykuł Ustawienia zaawansowane, aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do interfejsu internetowego i korzystania z interfejsu API.

Natywny interfejs API urządzenia pokojowego lub biurkowego jest często określany jako xAPI.

Przeczytaj przewodnik xAPI over WebSocket Guide , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania WebSocket i używania obiektów JSON-RPC do przekazywania poleceń interfejsu API.

Zapoznaj się z przewodnikiem po interfejsie API, aby uzyskać pełny opis samego interfejsu xAPI.