Konfiguracje te są dostępne zarówno z poziomu interfejsu WWW urządzenia, jak i w pliku API. Przeczytaj artykuł Ustawienia zaawansowane , aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do interfejsu internetowego i korzystania z pliku API.

Po otwarciu interfejsu sieciowego urządzenia skonfiguruj NetworkServices > WebSocket do Śledź usługę HTTPS. Ponieważ protokół WebSocket opiera się na protokole HTTP, skonfiguruj NetworkServices > HTTP > Tryb na HTTP+HTTPS lub HTTPS.

Przeczytaj Przewodnik po xAPI po WebSocket , aby uzyskać więcej szczegółów na temat konfigurowania protokołu WebSocket i używania obiektów JSON-RPC do przekazywania poleceń API.

Pełny opis samego xAPI znajduje się w dokumencie Przewodnik referencyjny API.