Disse konfigurasjonene er tilgjengelige fra web grensesnittet til enheten og i APIen. Les artikkelen med avanserte innstillinger Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tilgang til web grensesnittet og bruker API.

Når web grensesnittet til enheten åpnes, konfigurerer du networkservice > WebSocket til FollowHTTPService. Fordi WebSocket bygger på HTTP, setter du opp networkservice > http > -modus til http + https eller https.

les xAPI-veiledningen via websocket hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer websocketen, og hvordan du bruker JSON-RPC-objekter til å formidle API kommandoer.

Du finner en fullstendig beskrivelse av xAPI i den API referanse håndboken .