Задръжте курсора на мишката върху съобщението или файла и щракнете Започнете нишка .

След като създадете нишката, вие или всеки друг в пространството можете да добавите отговор към тази нишка, щракнете Отговорете .


 
След като вие или някой друг отговори на нишка, можете да свиете нишката и да щракнете Свиване .

Когато някой отговори на нишка, ще видите известие в пространството, за да подчертаете новите отговори.

Натиснете дълго съобщението и изберете Стартирайте нишка .

Отваря се нов прозорец с нишка.

След като създадете нишката, вие или всеки друг в пространството можете да добавите отговор към тази нишка, докоснете и задръжте съобщението и изберете Отговорете .


 

Можете да плъзнете надясно върху избрано съобщение на вашето iOS устройство, за да стартирате бързо или да отговорите на нишка със съобщения.

Задръжте курсора на мишката върху съобщението или файла и щракнете Започнете нишка .

След като създадете нишката, вие или някой друг в пространството можете да добавите отговор към тази нишка, щракнете .