Umiestnite kurzor myši na správu alebo súbor a kliknite Začnite vlákno.

Po vytvorení vlákna môžete vy alebo ktokoľvek iný v priestore pridať odpoveď na toto vlákno, kliknite Odpovedzte .


 
Keď vy alebo ktokoľvek iný odpoviete na vlákno, môžete vlákno zbaliť kliknutím kolaps.

Keď niekto odpovie na vlákno, v priestore sa zobrazí upozornenie na zvýraznenie nových odpovedí.

Dlho stlačte správu a vyberte si Začať vlákno.

Otvorí sa nové okno vlákna.

Po vytvorení vlákna môžete vy alebo ktokoľvek iný v priestore pridať odpoveď na toto vlákno, dotknúť sa správy, podržať ju a vybrať Odpovedzte.


 

Potiahnutím prstom doprava na vybranej správe na svojom zariadení so systémom iOS môžete rýchlo spustiť vlákno správy alebo naň odpovedať.

Umiestnite kurzor myši na správu alebo súbor a kliknite Začnite vlákno.

Po vytvorení vlákna môžete vy alebo ktokoľvek iný v priestore pridať odpoveď na toto vlákno, kliknite .