1

По време на събрание щракнете върху ОформлениеИкона за оформление.

2

Изберете Имена във видеоклипове и след това изберете една от следните опции:

  • Автоматично скриване на имената, когато не се говори– Опция по подразбиране, която държи имената скрити, докато участникът не говори.
  • Показване на всички имена — Показва имената научастниците винаги.
  • Скриване на всички имена – Скрива имената на участниците с изключение натова, когато задържите курсора на курсора върху видеоклипа им.

На iPad можете да изберете да скриете имената на всички с изключение на активния високоговорител или да покажете имената на всеки участник.

1

По време на събрание щракнете върху ОформлениеИкона за оформление.

2

Превключвайте автоматично скриване на имената включено или изключено.

1

По време на събрание щракнете върху ОформлениеИкона за оформление.

2

Изберете Имена във видеоклипове и след това изберете една от следните опции:

  • Автоматично скриване на имената, когато не се говори– Опция по подразбиране, която държи имената скрити, докато участникът не говори.
  • Показване на всички имена — Показва имената научастниците по всяко време.
  • Скриване на всички имена – Скрива имената на участниците с изключение натова, когато задържите курсора на курсора върху видеоклипа им.