1

Během schůzky klikněte na RozloženíIkona rozložení.

2

Vyberte Jména ve videích a pak vyberte jednu z následujících možností:

  • Automaticky skryjete jména, kdyžnemluvíte – Výchozí možnost, která udržuje jména skrytá, dokud účastník nepromluví.
  • Zobrazit všechna jména– zobrazuje jména účastníků vždy.
  • Skrýt všechna jména– skryje jména účastníků s výjimkou případů, kdy najedete myší na jejich video.

Na iPadu můžete skrýt jména všech kromě aktivního reproduktoru nebo zobrazit jména každého účastníka.

1

Během schůzky klikněte na RozloženíIkona rozložení.

2

Přepněte automaticky skrýt jména zapnuto nebo vypnuto.

1

Během schůzky klikněte na RozloženíIkona rozložení.

2

Vyberte Jména ve videích a pak vyberte jednu z následujících možností:

  • Automaticky skryjete jména, kdyžnemluvíte – Výchozí možnost, která udržuje jména skrytá, dokud účastník nepromluví.
  • Zobrazit všechna jména– Zobrazuje jména účastníků za všech okolností.
  • Skrýt všechna jména– skryje jména účastníků s výjimkou případů, kdy najedete myší na jejich video.