1

Klikk på OppsettOppsett-ikon under et møte.

2

Velg ett av følgende alternativer:

  • Skjul automatisk navn på deltakere som ikke snakker – Standardalternativ som holder navnene skjult til deltakeren snakker.
  • Vis alle navn – Viser alltid deltakernavn.
  • Skjul alle navn – Skjuler deltakernavn unntatt når du holder pekeren over videoen.

På iPad kan du velge å skjule navnene på alle, unntatt den aktive taleren, eller å vise navnene på hver deltaker.

1

Klikk på OppsettOppsett-ikon under et møte.

2

Slå Skjul navn automatisk på eller av.

1

Klikk på OppsettOppsett-ikon under et møte.

2

Velg Navn i videoer, og velg deretter ett av følgende alternativer:

  • Skjul automatisk navn på deltakere som ikke snakker – Standardalternativ som holder navnene skjult til deltakeren snakker.
  • Vis alle navn – Viser deltakernavn til enhver tid.
  • Skjul alle navn – Skjuler deltakernavn unntatt når du holder pekeren over videoen.