1

Tokom sastanka izaberite stavku RasporedIkona rasporeda.

2

Izaberite stavku Imena u video zapisima, a zatim odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Automatski sakrijte imena kada ne govorite– Podrazumevana opcija koja drži imena skrivena dok učesnik ne progovori.
  • Prikaži sva imena– Uvek prikazuje imena učesnika.
  • Sakrijte sva imena– Skriva imena učesnika osim kada zadržite pokazivač iznad video zapisa.

Na iPad-u možete odabrati da sakrijete imena svih osim aktivnog zvučnika ili da prikažete imena svakog učesnika.

1

Tokom sastanka izaberite stavku RasporedIkona rasporeda.

2

Automatski sakrij imena na programu ili isključi.

1

Tokom sastanka izaberite stavku RasporedIkona rasporeda.

2

Izaberite stavku Imena u video zapisima, a zatim odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Automatski sakrijte imena kada ne govorite– Podrazumevana opcija koja drži imena skrivena dok učesnik ne progovori.
  • Prikaži sva imena– Prikazuje imena učesnika sve vreme.
  • Sakrijte sva imena– Skriva imena učesnika osim kada zadržite pokazivač iznad video zapisa.