1

Podczas spotkania kliknij pozycję UkładIkona układu.

2

Wybierz pozycję Nazwy w filmach, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Automatycznie ukrywaj nazwy, gdy nie mówi— opcja domyślna, która ukrywa nazwy, dopóki uczestnik nie odezwieje się.
  • Pokaż wszystkie nazwy— zawsze wyświetla nazwy uczestników.
  • Ukryj wszystkie imiona i nazwiska— ukrywa imiona i nazwiska uczestników z wyjątkiem sytuacji, gdy najedziesz kursorem na ich film.

Na iPadzie możesz ukryć imiona i nazwiska wszystkich osób z wyjątkiem aktywnego mówcy lub wyświetlić imiona i nazwiska wszystkich uczestników.

1

Podczas spotkania kliknij pozycję UkładIkona układu.

2

Włącz lub wyłącz opcję Automatycznie ukryj nazwy.

1

Podczas spotkania kliknij pozycję UkładIkona układu.

2

Wybierz pozycję Nazwy w filmach, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Automatycznie ukrywaj nazwy, gdy nie mówi— opcja domyślna, która ukrywa nazwy, dopóki uczestnik nie odezwieje się.
  • Pokaż wszystkienazwy — zawsze wyświetla nazwy uczestników.
  • Ukryj wszystkie imiona i nazwiska— ukrywa imiona i nazwiska uczestników z wyjątkiem sytuacji, gdy najedziesz kursorem na ich film.