Срещи за Apple Watch приложение е разширение на Срещи за iOS.

Ако вашият Apple Watch е свързан с iPhone, на който имате приложението, приложението автоматично се появява на началния екран на Apple Watch, когато телефонът и часовникът са свързани.


Не можете да свържете вашия Apple Watch към iPad, за да използвате приложението.

Действията, които предприемате на вашия Apple Watch с помощта на приложението, се синхронизират с вашия iPhone.

Стартиране на събрание на Webex

Можете да започнете среща от вашия Apple Watch, ако сте стартирали приложението на вашия iPhone и сте влезли във вашия Webex сайт. За да поканите участниците на срещата, направете го от вашия iPhone.

За да започнете събрание, докоснете иконата webex на началния екран на Apple Watch. След това докоснете Въведете стая.


Ако Използвайте Лична стая за всички мои незабавни срещи не е избрана във вашите предпочитания на вашия Webex сайт, Meet Now се показва вместо Enter Room.

Свързване с аудиоконференцията

Получаване на обратно повикване

Докоснете Обади ми се. Ако webex сайтът не изисква да натиснете 1, за да се присъедините към аудиоконференцията, когато се покаже съобщението за входящо обаждане, докоснете, за да се свържете.


Ако webex сайтът изисква да натиснете 1, за да се присъедините към аудиоконференция, натиснете 1 на вашия iPhone, за да се свържете.

Набиране

Наберете номера за аудиоконференцията на срещата от вашия iPhone.

Използване на интернет за аудиото

Ако изберете тази опция, вие участвате в аудиоконференцията от вашия iPhone вместо вашия Apple Watch.

Взаимодействат по време на Webex срещи

Можете да взаимодействате с мобилното приложение "Събрания" и други участници по различни начини по време на събрание.

Заглушавайте и немутирайте себе си

След като се свържете с аудиото на събрание, докоснете "Заглушаване", за да заглушите себе си. Докоснете иконата отново, за да се освободите от работа.

Контролиране на аудио излъчването на Webex Събития

След като се свържете към аудиото на дадено събитие, докоснете Пауза, за да поставите аудиото на пауза. Докоснете иконата отново, за да възобновите аудиото.

Преглед на списъка с участници

Докоснете и задръжте прозореца на събранието, за да прегледате още опции. След това докоснете Участници, за да видите списъка на участниците. За да се върнете към прозореца на събранието, докоснете Назад.

Напуснете събранието

Докоснете и задръжте прозореца на събранието, за да прегледате още опции. След това докоснете Оставете > Оставете стая, за да излезете от събранието.


Ако сте домакин на събрание и искате да напуснете събранието, но го оставете да продължи, възложете на друг участник права за хост от вашия iPhone.