Aplikacja Webex Meetings for Apple Watch jest rozszerzeniem aplikacji Webex Meetings for iOS.

Jeśli zegarek Apple Watch jest połączony z urządzeniem iPhone, na którym zainstalowano aplikację, aplikacja automatycznie pojawi się na ekranie głównym zegarka Apple Watch, gdy telefon i zegarek połączą się.


Aby korzystać z aplikacji, nie można połączyć zegarka Apple Watch z urządzeniem iPad.

Czynności wykonywane na zegarku Apple Watch za pomocą aplikacji są synchronizowane z urządzeniem iPhone.

Rozpocznij spotkanie Webex

Jeśli na urządzeniu iPhone uruchomiono aplikację i zalogowano się do swojej witryny Webex, spotkanie można rozpocząć za pomocą zegarka Apple Watch. Aby zaprosić uczestników na spotkanie, należy to zrobić za pomocą urządzenia iPhone.

Aby rozpocząć spotkanie, dotknij ikony Webex Meetings na ekranie głównym zegarka Apple Watch. Następnie dotknij opcji Wejdź do pokoju.


Jeśli w preferencjach witryny Webex nie wybrano opcji Używaj pokoju osobistego do wszystkich moich spotkań natychmiastowych, zamiast opcji Wejdź do pokoju wyświetlana jest opcja Spotkanie teraz.

Łączenie z konferencją audio

Odbierz połączenie zwrotne

Dotknij opcji Zadzwoń do mnie. Jeśli witryna Webex nie wymaga naciśnięcia 1, aby dołączyć do konferencji audio po wyświetleniu komunikatu o połączeniu przychodzącym, dotknij, aby nawiązać połączenie.


Jeśli witryna Webex wymaga naciśnięcia przycisku 1, aby dołączyć do konferencji audio, naciśnij 1 na telefonie iPhone, aby nawiązać połączenie.

Wdzwanianie

Wybierz numer konferencji audio na swoim urządzeniu iPhone.

Użyj Internetu do obsługi audio

Po wybraniu tej opcji użytkownik weźmie udział w konferencji audio na urządzeniu iPhone zamiast na zegarku Apple Watch.

Interakcja podczas spotkań Webex

Podczas spotkania można współpracować na różne sposoby z aplikacją mobilną Webex Meetings oraz innymi uczestnikami.

Wycisz siebie lub wyłącz wyciszenie

Po połączeniu się z częścią audio spotkania dotknij ikony Wycisz, aby wyciszyć siebie. Dotknij ikony ponownie, aby wyłączyć swoje wyciszenie.

Kontrolowanie transmisji audio sesji Webex Events

Po połączeniu się z częścią audio zdarzenia dotknij ikony Pauza, aby wstrzymać część audio. Dotknij ikony ponownie, aby wznowić część audio.

Wyświetlanie listy uczestników

Dotknij i przytrzymaj okno spotkania, aby wyświetlić więcej opcji. Następnie dotknij opcji Uczestnicy, aby wyświetlić listę uczestników. Aby wrócić do okna spotkania, dotknij opcji Wstecz.

Opuszczanie spotkania

Dotknij i przytrzymaj okno spotkania, aby wyświetlić więcej opcji. Następnie naciśnij pozycję Opuść > opuść pokój, aby wyjść ze spotkania.


Jeśli użytkownik jest prowadzącym spotkanie i chce je opuścić, ale nie przerywać, za pomocą urządzenia iPhone należy przypisać uprawnienia prowadzącego innemu uczestnikowi.