Webex Meetings för Apple Watch-appen är en utökning av Webex Meetings för iOS.

Om din Apple Watch är ansluten till en iPhone som du har appen på visas appen automatiskt på din Apple Watch-startsida när telefonen och klockan är anslutna.


Du kan inte ansluta din Apple Watch till en iPad för att använda appen.

Åtgärder som du vidtar på din Apple Watch med appen är synkroniserade med din iPhone.

Starta en Webex Meeting

Du kan starta ett möte från din Apple Watch om du har startat appen på din iPhone och loggat in på din Webex-webbplats. För att bjuda in deltagare till mötet gör du det från din iPhone.

För att starta ett möte trycker du på ikonen Webex Meetings på Start skärmen i Apple Watch. Tryck sedan på gå in i rum.


Om Använd personligt rum för alla mina direkt möten inte är valt i dina inställningar på din Webex webbplats visas snabbmöte istället för att gå in i rummet.

Anslut till ljudkonferensen

Ta emot en återuppringning

Tryck på Ring mig. Om Webex-webbplatsen inte kräver att du trycker på 1 för att ansluta till ljudkonferens när meddelandet om inkommande samtal visas knackar du på för att ansluta.


Om Webex-webbplatsen kräver att du trycker på 1 för att delta i ljudkonferens, tryck 1 på på din iPhone för att ansluta.

Inringning

Slå numret för mötets ljudkonferens från din iPhone.

Använd internet för ljud

Om du väljer det här alternativet kan du delta i ljudkonferens från din iPhone istället för på din Apple Watch.

Interaktion under Webex Meetings

Du kan interagera med Webex Meetings mobilapp och andra Mötes deltagare på olika sätt under ett möte.

Stänga av och slå på ditt ljud

När du har anslutit till ett mötes ljud tryck på ljud för att stänga av ljudet. Tryck på ikonen igen för att slå på ditt ljud.

Styr Webex Events sändning med ljud

När du har anslutit till en händelses ljud trycker du på pausa för att pausa ljudet. Tryck på ikonen igen för att återuppta ljudet.

Visa Mötes deltagar listan

Tryck och håll i Mötes fönstret för att visa fler alternativ. Knacka sedan på Mötes deltagare för att Visa deltagar listan. Tryck på tillbaka för att återgå till mötes fönstret .

Lämna mötet

Tryck och håll i Mötes fönstret för att visa fler alternativ. Tryck sedan på lämna > Lämna rum för att avsluta mötet.


Om du är värd för ett möte och vill lämna mötet, men låta det fortsätta, utse en annan Mötes deltagares värd privilegier från din iPhone.