Meetings til Apple Watch-appen er en udvidelse af Meetings til iOS.

Hvis dit Apple Watch er sluttet til en iPhone, som du har tændt for appen, vil appen automatisk blive vist på Apple Watch-startskærmen, når telefonen og uret er forbundet.


Du kan ikke tilslutte dit Apple Watch til en iPad for at bruge appen.

De handlinger, du anvender på dit Apple Watch med appen, synkroniseres til din iPhone.

Start et WebEx-møde

Du kan starte et møde fra dit Apple Watch, hvis du startede appen på din iPhone og loggede ind på dit Webex-websted. For at invitere deltagere til mødet skal du gøre det fra din iPhone.

For at starte et møde tryk på Webex-ikonet på Apple Watch-startskærmen. Tryk derefter på Træd ind i lokale.


Hvis Brug personligt lokale til alle mine øjeblikkelige møder ikke er valgt i dine præferencer på dit Webex-websted, vises Mød nu i stedet forTræd ind i lokale.

Tilslut til lydkonference

Modtag et tilbagekald

Tryk på Ring mig op. Hvis Webex-webstedet ikke kræver, at du trykker på 1 for at deltage i lydkonference, når meddelelsen om indgående opkald vises, skal du trykke for at oprette forbindelse.


Hvis Webex-webstedet kræver, at du trykker på 1 for at deltage i lydkonference, skal du trykke1 på din iPhone for at oprette forbindelse.

Indgående opkald

Indtast nummeret for mødets e-lydkonference fra din iPhone.

Brug internettet til lyd

Hvis du vælger denne valgmulighed, deltager du i lydkonference fra din iPhone i stedet for dit Apple Watch.

Interager under Webex-møder

Du kan interagere med Meetings-mobilappen og andre deltagere på forskellige måder under et møde.

Slå din egen lyd fra og til

Efter at have sluttet dig til et mødes lyd skal du trykke på Slå lyd fra for at slå din egen lyd fra. Tryk på ikonet igen for at slå din egen lyd til.

Kontroller Webex Events lydudsendelse

Tryk på Pause efter tilslutning til en begivenheds lyd for at sætte lyden på pause. Tryk på ikonet igen for at genoptage lyden.

Se deltagerlisten

Tryk og hold ned på mødevinduet for at se flere muligheder. Tryk derefter på Deltagere for at se deltagerlisten. Tryk på Tilbage for at vende tilbage til mødevinduet.

Forlad mødet

Tryk og hold ned på mødevinduet for at se flere muligheder. Tryk derefter på Forlad > for at forlade lokale for at afslutte mødet.


Hvis du er vært for et møde og ønsker at forlade mødet, men lader det fortsætte, skal du tildele en anden deltager værtsprivilegiet fra din iPhone.