Møter for Apple Watch-appen er en utvidelse av Møter for iOS.

Hvis Apple Watch er koblet til en iPhone som du har appen på, vises appen automatisk på startskjermen på Apple Watch når telefonen og klokken er koblet til.


Du kan ikke koble Apple Watch til en iPad for å bruke appen.

Handlinger du utfører på Apple Watch ved hjelp av appen, synkroniseres med iPhone.

Start et Webex-møte

Du kan starte et møte fra Apple Watch hvis du startet appen på iPhone og logget på Webex-nettstedet. Hvis du vil invitere deltakere til møtet, gjør du det fra iPhone.

For å starte et møte, trykk Webex-ikonet på startskjermen i Apple Watch. Trykk deretter på Gå inn i rommet.


Hvis Bruk personlig rom for alle hurtigmøtene mine ikke er valgt i innstillingene for Webex-nettstedet ditt, vises Møt nå i stedet for Angi rom.

Koble til lydkonferansen

Motta en tilbakeringing

Trykk på Ring meg. Hvis Webex-nettstedet ikke krever at du trykker på 1 for å bli med på lydkonferansen når meldingen om innkommende anrop vises, trykker du for å koble til.


Hvis Webex-nettstedet krever at du trykker på 1 for å bli med på lydkonferansen, trykker du på 1 på iPhone for å koble til.

Innkommende anrop

Angi nummeret til møtets lydkonferanse fra iPhone.

Bruk Internett for lyd

Hvis du velger dette alternativet, deltar du i lydkonferansen fra iPhone i stedet for Apple Watch.

Samhandle under Webex-møter

Du kan samhandle med mobilappen Møter og andre deltakere på forskjellige måter under et møte.

Demp og slå av demping av deg selv

Når du har koblet til lyden for et møte, trykker du på Demp for å dempe deg selv. Trykk på ikonet igjen for å slå av dempingen av deg selv.

Kontrollere lydkringkastingen for Webex-hendelser

Når du har koblet til lyden til en hendelse, trykker du på Pause for å sette lyden på pause. Trykk på ikonet på nytt for å fortsette lyden.

Vis deltakerlisten

Trykk på og hold møtevinduet for å vise flere alternativer. Trykk deretter på Deltakere for å vise deltakerlisten. Trykk på Tilbake for å gå tilbake til møtevinduet.

Forlate møtet

Trykk på og hold møtevinduet for å vise flere alternativer. Trykk deretter på Forlat > Forlat rommet for å forlate møtet.


Hvis du er vert for et møte og vil forlate møtet, men la det fortsette, tilordner du vertsrettigheter til en annen deltaker fra iPhone.