1

Отидете на Събрания и кликнете върху Присъединяване към събрание над календара ви за събрания.


 

Срещата ви автоматично се криптира от край до край.

2

Направете едно от следните неща:

  • Въведете номера на събранието от поканата за събрание в полето.

    Ако получите подкана, въведете паролата за събрание. Можете да намерите паролата за събрание в поканата за събрание.

  • Въведете видео адреса от събранието поканете или който и да е стандартен видео адрес в полето.

    Ето примерен видео адрес.

    Ако получите подкана да въведете парола за присъединяване към събранието, въведете буквено-цифрената парола за събрание. Можете да намерите паролата в поканата за събрание.