1

Przejdź do sekcji Spotkania i kliknij pozycję Dołącz do spotkania nad kalendarzem spotkania.


 

Spotkanie jest automatycznie cyklicznie blokowane.

2

Zrób jedno z poniższych:

  • Wprowadź numer spotkania z zaproszenia na spotkanie w polu.

    Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło spotkania. Hasło do spotkania można znaleźć w zaproszeniu na spotkanie.

  • Wprowadź adres wideo z zaproszenia na spotkanie lub dowolny standardowy adres wideo w polu.

    Oto przykładowy adres wideo.

    Jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła w celu dołączenia do spotkania, wprowadź alfanumeryczne hasło spotkania. Hasło można znaleźć w zaproszeniu na spotkanie.