1

Przejdź do Meetings i kliknij przycisk Dołącz do spotkania nad kalendarzem spotkania.


 

Twoje spotkanie jest automatycznie encryped end-to-end.

2

Zrób jedno z poniższych:

  • Wprowadź numer spotkania z zaproszenia na spotkanie w polu.

    Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło spotkania. Hasło spotkania można znaleźć w zaproszeniu na spotkanie.

  • Wprowadź adres wideo z zaproszenia na spotkanie lub dowolny standardowy adres wideo w tym polu.

    Oto przykładowy adres wideo: <room_video_address>@example.com

    Jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła w celu dołączenia do spotkania, wprowadź alfanumeryczne hasło spotkania. Hasło można znaleźć w zaproszeniu na spotkanie.