1

Gå til Møter og klikk Bli med på et møte over møtekalenderen.


 

Møtet ditt krypteres automatisk ende-til-ende.

2

Gjør én av følgende:

  • Skriv inn møtenummer fra møteinvitasjonen i feltet.

    Hvis du blir bedt om det, skriver du inn møtepassordet. Du finner møtepassordet i møteinvitasjonen.

  • Angi videoadressen fra møteinvitasjonen eller en standard videoadresse i feltet.

    Her er et eksempel på en videoadresse: <room_video_address>@example.com

    Hvis du blir bedt om å angi et passord for å bli med på møtet, skriver du inn det alfanumeriske møtepassordet. Du finner passordet i møteinvitasjonen.