1

Gå til Meetings, og klikk på Bli med i et møte ovenfor møtekalenderen.

2

Gjør én av følgende:

 • Skriv inn møtenummeret fra møteinvitasjonen i feltet.

  Hvis du blir bedt om det, skriver du inn møtepassordet. Du finner møtepassordet i møteinvitasjonen.

 • Angi videoadressen fra møteinvitasjonen eller en standard videoadresse i feltet.

  Her er et eksempel på en videoadresse.

  Hvis du blir bedt om å skrive inn et passord for å bli med i møtet, angir du det alfanumeriske møtepassordet. Du finner passordet i møteinvitasjonen.

  Hvis administratoren har gjort det mulig for organisasjonen å skrive inn et møtenummer pluss et prefiks, et suffiks eller begge deler i stedet for videoadressen for å bli med i et møte, kan du skrive inn denne møtenummersnarveien her i stedet for videoadressen, som vist i følgende eksempler:

  • Hvis møtenummeret er 987654321, og systemansvarlig har angitt prefikset *77*, kan du bli med i møtet ved å angi *77*987654321.

  • Hvis møtenummeret er 987654321, og administratoren har angitt suffikset #, kan du bli med i møtet ved å angi 987654321#.

  • Hvis møtenummeret er 987654321, og systemansvarlig har angitt at både prefikset *77* og suffikset # kreves, kan du bli med i møtet ved å angi *77*987654321#.

  Hvis den bærbare datamaskinen eller mobilenheten allerede er koblet til en videoenhet, blir denne enheten også med i møtet. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for skyregistrerte Webex Room- eller Desk-enheter.