1

Gå til Møter, og klikk Bli med i et møte over møtekalenderen.


 

Møtet avsluttes automatisk.

2

Gjør én av følgende:

  • Skriv inn møtenummeret fra møteinvitasjonen i -feltet.

    Hvis du blir bedt om det, skriver du inn møtepassordet. Du finner møtepassordet i møteinvitasjonen.

  • Skriv inn videoadressen fra møteinvitasjonen eller en standard videoadresse i feltet.

    Her er et eksempel på en videoadresse.

    Hvis du blir bedt om å skrive inn et passord for å bli med i møtet, skriver du inn det alfanumeriske møtepassordet. Du finner passordet i møteinvitasjonen.