1

עבור אל פגישות ולחץ על הצטרף לפגישה מעל לוח השנה של הפגישה שלך.


 

הפגישה שלך נספגת באופן אוטומטי מקצה לקצה.

2

בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הזן את מספר הפגישה מההזמנה לפגישה בשדה.

    אם תתבקש, הזן את סיסמת הפגישה. תוכל למצוא את סיסמת הפגישה בהזמנה לפגישה.

  • הזן את כתובת הווידאו מההזמנה לפגישה או כל כתובת וידאו סטנדרטית בשטח.

    הנה כתובת וידאו לדוגמה.

    אם תתבקש להזין סיסמה כדי להצטרף לפגישה, הזן את סיסמת הפגישה האלפאנומרית. אתה יכול למצוא את הסיסמה בהזמנה לפגישה.