Тази настройка не се отнася за събранията, планирани в Microsoft Outlook.

1

Влезте в Webex Администриране на сайта и отидете в Конфигурация > Общи настройки на сайта > опции .

2

Превъртете до "Опции за планиране на събрание" и под"Среща на имейлнапомняния" изберете Изкл.

3

Превъртете до долната част на страницата и щракнете върху Актуализиране.