Ova postavka se ne primenjuje na sastanke planirane u programu Microsoft Outlook.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se do opcije sastanka, a u okviru Podsetnika za e-poštusastanka izaberite isključeno.

3

Pomerite se na dno stranice i kliknite na dugme Ažuriraj.