הגדרה זו אינה חלה על פגישות המתוזמנות ב- Microsoft Outlook.

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות>.

2

גלול אל אפשרויותפגישה מתזמן, ותחת תזכורות לדואר אלקטרוני שלפגישה, בחר כבוי.

3

גלול לתחתית הדף ולחץ על עדכן.