Повторното изпращане на имейли с покана по този начин изпраща имейлите отново за всички потребители, които имат състоянието "Не е проверено" или "Проверено". За повече информация относно потребителските състояния вижте Потребителски състояния и действия в Центъра за контрол на Cisco Webex. Ако потребителите са в списъка за потискане на Cisco, този процес също ги изчиства от списъка, за да се уверите, че те получават имейлите.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comПотребители , щракнете върху Управление на потребители , и изберете Повторно да сепрепратят покани.

2

Щракнете върху Повторно да се препрати.

Имейлите с покани се изпращат до потребители, които все още не са активирали профилите си. Можете да затворите браузъра или този прозорец и вашата задача продължава да се изпълнява. За да прегледате напредъка на задачата си, кликнете върху Преглед на всички задачи в раздела Общ преглед.

3

Ако има грешки, които са записани в прозореца задачи, изберете Експортиране на грешки в CSV, за да видите грешките в CSV файл.