Hvis du sender invitasjoner via e-post på nytt på denne måten, sendes e-postene igjen til alle som har statusen Ikke bekreftet eller Bekreftet. Hvis du vil ha mer informasjon om brukerstatuser, kan du se Brukerstatuser og handlinger i Cisco Webex Control Hub. Hvis brukerne er på Ciscos avmeldingsliste, fjerner denne prosessen dem fra listen for å sikre at de mottar e-postene.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere, klikker på Administrer brukere og velger Send invitasjoner på nytt.

2

Klikk på Send på nytt.

E-postinvitasjonen sendes ut til brukere som ikke har aktivert kontoene sine ennå. Oppgaven fortsetter å kjøre selv om du lukker nettleseren eller dette vinduet. Hvis du vil se gjennom fremdriften for oppgaven, klikker du på Vis alle oppgaver i Oversikt-fanen.

3

Hvis det er registrert feil i Oppgaver-vinduet, velger du Eksporter feil til CSV for å vise feilene i en CSV-fil.