Ponovno slanje e-poruka sa pozivnicama na ovaj način ponovo šalje e-poruke svim korisnicima koji imaju status "Nije potvrđeno" ili "Verifikovano". Više informacija o korisničkim statusima potražite u članku Korisnički statusi i radnje u Cisco Webex kontrolnom čvorištu. Ako se korisnici nađu na Cisco listi za suzbijanje, ovaj proces ih takođe opozove sa liste da bi se uverili da primaju e-poruke.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Korisnici, izaberite stavku Upravljanje korisnicima i izaberite stavku Ponovo pošalji pozivnice.

2

Kliknite na dugme Ponovo pošalji.

Pozivne e-poruke se šalju korisnicima koji još uvek nisu aktivirali svoje naloge. Možete da zatvorite pregledač ili ovaj prozor i zadatak nastavlja da se pokrene. Da biste pregledali tok zadatka, na kartici "Pregled" izaberite stavku "Prikaži sve zadatke".

3

Ako postoje greške koje su zapisane u prozoru Zadaci, izaberiteopciju Izvezi greške u CSV da biste videli greške u CSV datoteci.