Om du skickar e-postinbjudningar på nytt skickas e-postmeddelandena ut igen för alla användare som har statusen Ej verifierad eller Verifierad. Mer information om användarstatusar finns i Användarstatus och Åtgärder i Cisco Webex Control Hub. Om användare finns på Ciscos lista över raderar denna process även dem från listan för att säkerställa att de får e-postmeddelandena.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till användare, klickar på Hantera användare och väljer Skicka inbjudningar igen.

2

Klicka på Skicka igen.

E-postinbjudningar skickas ut till användare som inte har aktiverat sina konton än. Du kan stänga webbläsaren eller det här fönstret och din uppgift fortsätter att köras. Om du vill granska förloppet för din aktivitet klickar du på Visa alla uppgifter i fliken Översikt.

3

Om det finns fel som registreras i fönstret Uppgifter väljer du Exportera fel till CSV för att visa felen i en CSV-fil.