Гласова поща

От страницата на гласовата поща можете да:

  • Слушайте и управлявайте съобщенията в гласовата поща.

  • Можете също така да промените опциите си за уведомяване в гласовата поща в "Настройки нагласовата поща".

За да научите повече за настройките на гласовата поща и гласовата поща, вижте Управление на Настройкитена гласовата ви поща.

Настройки за повикванията

От страницата "Настройки на обажданията" можете да управлявате Настройките за входящи повиквания, Настройките на графика и да имате достъп до Допълнителни функции за настройките на обажданията.

За да научите повече за различните опции за настройка на обажданията, кликнете върху една от следните статии: Не безпокойте | единичен номер reach (Office навсякъде) | Анонимно повикване отхвърляне| повикване уведомяване| повикване препращане| едновременно пръстен последователно пръстен | | повикване изчакване | повикване препращане, когато не е достъпна (непрекъснатост на бизнеса) | селективни повиквания | приоритет предупреждение | баржа в | Блокиране на ИД на повикващия за хотелиранена препратени| разговори.

Справочен указател

От страницата "Директория" можете да:

  • Преглед и редактиране на вашата Лична директория под Моите контакти.

  • Добавяне на записи към Личната директория, която може да се използва при конфигуриране на други услуги като Office Anywhere или Пренасочване на обаждания.

  • Преглед на Директорията на предприятието за вашата фирма (телефонен списък).

  • Добавяне и редактиране на контакт за бързо набиране под Моите контакти.


Списъкът "Корпоративна директория", "Лична директория" ("Моите контакти") и "Бързо набиране" няма да бъдат достъпни за преглед от телефона на бюрото ви. Можете обаче да поставяте повиквания към тези контакти от повикващия потребителски портал, като използвате приложението за работния плот, ако е инсталирано.

За да научите повече за вашата Директория, вижте Добавяне на контакти към вашата директория.

Хронология на повикванията

Страницата "История на обажданията" ви позволява да преглеждате "История на обажданията" на телефонния си номер.