W zależności od posiadanych usług opcje w Centrum użytkownika są różne. Ten artykuł skupia się na tym, w jaki sposób użytkownik usługi Webex Calling może się zalogować do User Hub i uzyskać dostęp do różnych usług związanych z połączeniami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji profilu, ustawień aplikacji Webex Meetings, Webinars i związanych z nagraniami dostępnych w User Hub, zobacz Get started with User Hub.uzyskiwanie dostępu do ustawień połączeń

Zaloguj się

Jeśli jesteś użytkownikiem wychodzącym z portalu Calling User Portal lub portalu Settings (settings.webex.com), możesz użyć istniejących poświadczeń, aby zalogować się do User Hub (user.webex.com).

Jeśli jesteś pierwszym użytkownikiem, który chce się zalogować do User Hub, wykonaj następujące czynności:

Gdy administrator skonfiguruje użytkownika po raz pierwszy, otrzymasz wiadomość e-mail od administratora w celu uzyskania dostępu do Centrum użytkownika.


 

Jeśli nie otrzymano zaproszenia, administrator może wysłać wiadomość z Control Hub > Użytkownicy.

1

Kliknij łącze w wiadomości e-mail wysłanej do Ciebie przez administratora.

2

Pojawi się monit o utworzenie nowego hasła.

Podczas tworzenia nowego lub resetowania hasło musi zawierać:

 • Co najmniej osiem znaków i co najwyżej 256 znaków

 • Co najmniej jeden mały alfabetyczny znak (a, b, c…)

 • Co najmniej jeden duży znak alfabetyczny (A, B, C…)

 • Co najmniej jedna cyfra (1, 2, 3…)

 • Co najmniej jeden znak specjalny (~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?)

Hasło nie może zawierać następujących elementów:

 • Twoje Imię i nazwisko.

 • Twój Adres E-Mail.

3

Potwierdź wybór hasła, a następnie Zapisz i Zaloguj się.

4

Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Zaloguj się.

Powoduje przejście do Centrum użytkownika.

Dostęp do usług telefonicznych

Możesz uzyskać dostęp do wszystkich usług połączeń z Ustawienia > Połączenia.

Na stronie Połączenia znajdują się następujące sekcje:

 • Ustawienia połączeń

 • Harmonogramy

 • Poczta głosowa

 • Kontakty

Ustawienia połączeń

Na stronie Ustawienia połączeń można skonfigurować różne ustawienia połączeń, takie jak Nie przeszkadzać, Przekazywanie połączeń, Oczekiwanie połączeń, Wtrącanie i wiele innych.

Aby dowiedzieć się więcej o różnych opcjach ustawiania połączeń, kliknij jeden z artykułów: Nie przeszkadzać|Dostęp pod jednym numerem (Office Anywhere)|Odrzucanie połączeń anonimowych|Powiadomienie o połączeniu|Przekazywanie połączeń|Jednoczesne dzwonienie|Pierścień sekwencyjny|Połączenie oczekujące|Selektywne połączenia|Ostrzeżenie o priorytecie|Wtrącenie|Zablokuj identyfikator dzwoniącego dla połączeń przekazanych|Hoteling|Dyrektor wykonawczy|Asystent kierownika.

Harmonogramy

Na stronie harmonogramy można wyświetlić firmowe harmonogramy utworzone przez administratora i utworzyć własne harmonogramy, aby używać ich do różnych ustawień połączeń, takich jak jednoczesny dzwonek, sekwencyjny dzwonek i alert priorytetu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia harmonogramów, zobacz temat Tworzenie harmonogramów dla ustawień połączeń.

Poczta głosowa

Na stronie poczty głosowej możesz:

Kontakty

Na stronie kontaktów można dodać kontakty szybkiego wybierania i nieszybkiego wybierania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodaj kogoś do listy kontaktów.