Govorna pošta

Sa stranice govorne pošte možete da:

  • Slušajte poruke govorne pošte i upravljajte njima.

  • Opcije obaveštenja govorne pošte možete da promenite i u postavkama govorne pošte.

Da biste saznali više o postavkama govorne pošte i govorne pošte, pogledajte članak Upravljanje postavkama govorne pošte.

Podešavanja poziva

Sa stranice "Postavke poziva" možete upravljati postavkama dolaznog poziva, postavkama rasporeda i imati pristup dodatnim funkcijama za postavke poziva.

Da biste saznali više o različitim opcijama postavki poziva, kliknite na neki od sledećih članaka: Ne remeti jedinstveni broj dosegni (Office bilo gde) Anonimni poziv za odbijanje poziva Obavesti | | | | | | poziv za prosleđivanje simultani prsten sekvencijalni prsten poziv čekanja | | | | | | poziv za prosleđivanje kada nije uvek hvaljen (kontinuitet poslovanja) Selektivni pozivi Upozorenje o prioritetu Blokiraj ID pozivaoca za prosleđivanje | poziva Hoteling.

Direktorijum

Sa stranice Katalog možete da:

  • Prikažite i uredite lični direktorijum u okviru fascikle "Moji kontakti".

  • Dodajte stavke u lični direktorijum koje se mogu koristiti prilikom konfigurisanja drugih usluga kao što su Office Anywhere ili Prosleđivanje poziva.

  • Prikažite Enterprise direktorijum za preduzeće (lista telefona).

  • Dodajte i uredite speed Dial kontakt u okviru "Moji kontakti".


Enterprise direktorijum, lični direktorijum (Moji kontakti) i lista brzog biranja broja neće biti dostupni za prikazivanje sa vašeg kancelarijskog telefona. Međutim, možete da postavite pozive ovim kontaktima sa portala korisnika poziva pomoću aplikacije na radnoj površini, ako su instalirani.

Da biste saznali više o katalogu, pogledajte članak Pristup katalogupreduzeća i dodavanje kontakata u katalog.

Istorija poziva

Stranica "Istorija poziva" vam omogućava da prikažete istoriju poziva na svom telefonskom broju.