Може да има моменти, в които ще трябва да се движите от пространство в пространство или раздел в раздел и тогава може да е трудно да се върнете там, където сте били. Стрелките напред и назад в заглавката на приложението ви позволяват бързо да направите крачка назад или да скочите напред, което улеснява преразглеждането на по-рано посетени пространства.

1

Отидете на заглавката на приложението:

  • Щракнете върху Назад за да се върнете към предишни пространства или раздели, които сте посетили.

  • Щракнете върху Напред за да се придвижите напред през интервали или раздели, които сте посетили.

2

Щракнете и задръжте Назадили Напредза да видите хронологията на пространствата или разделите, които сте посетили.