Może się zdarzyć, że będziesz musiał przejść z przestrzeni do przestrzeni lub zakładki do karty, a następnie może być trudno wrócić do miejsca, w którym byłeś. Strzałki do przodu i do tyłu w nagłówku aplikacji umożliwiają szybkie cofnięcie się o krok lub przeskoczenie do przodu, co ułatwia ponowne odwiedzenie wcześniej odwiedzonych przestrzeni.

1

Przejdź do nagłówka aplikacji:

  • Kliknij przycisk Wstecz, aby wrócić do poprzednich odwiedzonych obszarów lub kart.

  • Kliknij przycisk Prześlij dalej, aby przechodzić do przodu między odwiedzonymi spacjami lub kartami.

2

Kliknij i przytrzymaj przycisk Wstecz lub Dalej, aby wyświetlić historię odwiedzonych spacji lub kart.