Mohou nastat chvíle, kdy se budete muset přesunout z prostoru do prostoru nebo z karty na kartu, a pak může být obtížné vrátit se tam, kde jste byli. Šipky vpřed a vzad v záhlaví aplikace umožňují rychle udělat krok zpět nebo vpřed, což usnadňuje opětovné navštívení dříve navštívených prostor.

1

Přejděte do záhlaví aplikace:

  • Kliknutím na Zpět se vrátíte k předchozím místům nebo kartám, které jste navštívili.

  • Kliknutím na Tlačítko Vpřed můžete přecházet vpřed mezi navštívenými mezerami nebo kartami.

2

Kliknutím a podržením tlačítka Zpět nebo Vpřed zobrazíte historii navštívených prostorů nebo karet.