Mohou na nabýt chvíle, kdy budete muset přejít z prostoru do prostoru nebo z karty na kartu, a pak může být obtížné se vrátit tam, kde jste byli. Šipky dopředu a dozadu v záhlaví aplikace vám umožní rychle udělat krok zpět nebo přejít vpřed, což usnadňuje opětovnou návštěvu dříve navštívených prostor.

1

Přejděte do záhlaví aplikace:

  • Kliknutím na Zpět se vrátíte k předchozím prostorům nebo kartám, které jste navštívili.

  • Kliknutím na Vpřed se posunete dál přes mezery nebo karty, které jste navštívili.

2

Kliknutím a podržte zpět nebo vpřed a zobrazte historii prostorů nebo karet, které jste navštívili.