Det kan finnas tillfällen då du måste flytta från utrymme till utrymme eller flik till flik, och det kan då vara svårt att komma tillbaka till var du var. Med pilarna framåt och bakåt i apprubriken kan du snabbt ta ett steg tillbaka eller hoppa framåt, vilket gör det enkelt att återgå till tidigare besökta utrymmen.

1

Gå till apprubriken:

  • Klicka på Tillbaka för att gå tillbaka till tidigare utrymmen eller flikar som du har besökt.

  • Klicka på Framåt för att gå vidare genom utrymmen eller flikar som du har besökt.

2

Klicka och håll tillbakaeller Vidarekopplaför att visa en historik över de utrymmen eller flikar som du har besökt.