Det kan bli en tidpunkt då du behöver flytta från utrymme till utrymme eller flik till flik, och det kan vara svårt att komma tillbaka till där du var. Med framåt- och tillbakapilarna i appens sidhuvud kan du snabbt gå tillbaka eller hoppa framåt, vilket gör det enkelt att besöka tidigare besökta utrymmen på nytt.

1

Gå till apprubriken:

  • Klicka på Tillbaka för att gå tillbaka till tidigare utrymmen eller flikar som du har besökt.

  • Klicka på Framåt för att gå vidare mellan utrymmen eller flikar som du har besökt.

2

Klicka och håll tillbaka eller Vidarebefordra för att visa en historik över de utrymmen eller flikar som du har besökt.