Общ регламент на Европейския съюз относно защитата на данните (ОРЗД)

Webex поддържа GDPR, като защитава и зачита личните данни.

За повече информация вижте Cisco и GDPR .

Закон за преносимостта и отчетността на здравното осигуряване (HIPAA)

Webex може да се използва в среда на здравеопазване, съответстваща на нуждите на клиентите за спазване на HIPAA.

За повече информация вижте Защита на вашите Webex данни за здравеопазването .

ISO/IEC 27001

Webex е сертифициран по ISO/IEC 27001:2013.

За повече информация вижте Cisco Webex сигурност .