EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

Webex stöder GDPR genom att skydda och respektera personuppgifter.

Se Cisco och GDPR för mer information.

Bärbarhets- och ansvarighetsakt för hälsa (HIPAA)

Webex kan användas i en hälsomiljö som är förenlig med kundernas behov av HIPAA-efterlevnad.

Mer information finns i Skydda dina Webex Healthcare-data.

ISO/IEC 27001

Webex är ISO/IEC 27001:2013-certifierad.

Mer information finns i Cisco Webex Säkerhet .