Opšta uredba Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR)

Webex podržava GDPR štiteći i poštujući lične podatke.

Više informacija potražite u članku Cisco i GDPR .

Zakon o prenosivosti i odgovornosti zdravstvenog osiguranja (HIPAA)

Webex se može koristiti u zdravstvenom okruženju u skladu sa potrebama klijenata za usaglašenost sa HIPAA.

Više informacija potražite u članku Zaštita podataka o zdravstvenoj zaštiti webeksa .

ISO/IEC 27001

Webex je SERTIFIKOVAN ISO/IEC 27001:2013.

Više informacija potražite u članku Cisco Webex Security .