Všeobecné nariadenie o ochrane údajov Európskej únie (GDPR)

Webex podporuje GDPR ochranou a rešpektovaním osobných údajov.

Ďalšie informácie nájdete v časti Cisco a GDPR .

Zákon o prenosnosti a zodpovednosti zdravotného poistenia (HIPAA)

Webex môžu byť použité v zdravotníckom prostredí, ktoré je v súlade s potrebami zákazníkov v súlade s HIPAA.

Ďalšie informácie nájdete v časti Ochrana vašich údajov Webex Healthcare .

ISO/IEC 27001

Webex je certifikovaný podľa ISO/IEC 27001:2013.

Ďalšie informácie nájdete v časti Zabezpečenie Cisco Webex .